Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем:
інформаційне забезпечення

Навчальною та науковою літературою студентів забезпечує Наукова бібліотека імені Михайла Максимовича Черкаського національного університету. Загальний фонд Наукової бібліотеки ЧНУ перевищує 705 тисяч примірників, бібліотека має 7 читальних залів на 500 посадкових місць, частина з яких оснащена персональними комп’ютерами з безкоштовним доступом до мережі Internet. Функціонує міжбібліотечний фонд, який надає послуги з доступу до книг інших бібліотек та наукових установ України у паперовому та електронному вигляді (служба електронної доставки документів). Надає послуги і повнотекстова електронна база даних, яка налічує більше 140 тисяч примірників.

Також викладачі та студенти мають безкоштовний доступ до наукометричних баз даних, репозитаріїв, цифрових літературних рахівів, таких як Web of Science, HighWire Press, CiteSeer, Open J-Gate, Scribd,  PubMed, Google Book Search, Directory of Open Access Journals, Електронний фонд Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського та багатьох інших (http://biblioteka.cdu.edu.ua/index.php/elektronni-resursy-z-inshykh-dzherel.html).

На факультеті ОТІУС, у складі якого працює кафедра, функціонує електронна бібліотека навчальної і наукової літератури, яка налічує більше 500 джерел фахової літератури, що забезпечує якісну підготовку з фундаментальних дисциплін та дисциплін професійної підготовки.

Під час практичних та лабораторних занять з навчальних дисциплін професійної підготовки, студентам надана можливість використовувати програмне спеціалізоване забезпечення, яке являється безкоштовним під час використання у навчальному процесі. До такого програмного забезпечення відносяться, наприклад, середовища програмування Microsoft Visual Studio, IntelliJ IDEA, Android Studio, PhpStorm, Eclipse тощо.