Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем:
практика

Відповідальний за практику по кафедрі програмного забезпечення автоматизованих систем – канд.техн.наук, ст.викладач Ярмілко А.В.

Згідно навчальних планів проводяться такі види практик:

  • 3 курс та 1 курс (на базі ОКР «молодший спеціаліст»), ОС «Бакалавр» – виробнича технологічна практика,
  • 4 курс та 2 курс (на базі ОКР «молодший спеціаліст»), ОС «Бакалавр» – виробнича переддипломна практика,
  • 2 курс, ОС «Магістр» – виробнича науково-дослідна практика.

Бази практик: ТОВ «Бідон Технології», ТОВ «АНДЕРСЕНЛАБ», ТзВО «Ектів брідж», SPD-Ukraine, ТОВ «Бідон Геймс», ІТ-компанія «ArtistSoft», ТОВ «Юкоз-медіа», ФОП Сергієнко В.В., ФОП Москаленко А.Е., ФОП Євпак В.М., ФОП Гурінович О.Г. та ін.