Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем:
наукова діяльність

На кафедрі виконано такі науково-дослідні роботи «Розробка нових методів моделювання, верифікації та підвищення ефективності програм», «Методи та засоби моделювання складних систем з паралелізмом», «Використання інтелектуальних інформаційних технологій в управлінні та діагностиці (державний реєстраційний номер 0116U003865)».

Також на кафедрі постійно діє міжкафедральний науково-практичний семінар «Проблеми паралельних обчислень». Семінар проводиться для представлення та обговорення наукових досягнень в області паралельних обчислень студентів, магістрантів, аспірантів та молодих науковців факультету. Організаторами семінару є доценти кафедри к.ф.-м.н. Онищенко Б. О., к.т.н. Супруненко О.О. та старший викладач Гребенович Ю.Є.

Одним із провідних напрямків роботи колективу кафедри є залучення студентів до науково-дослідної роботи в рамках формування дослідних груп під керуванням співробітників кафедри. За тематикою кафедри виконуються розрахункові та курсові роботи студентів, результати заслуховуються на науково-практичних конференціях в рамках Днів студентської науки, а також на фахових всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях. Участь студентів у науково-дослідній роботі дозволяє (підвищити рівень вмотивованості студентів у освоєнні фахових знань та набутті практичних навичок з обраної спеціальності, зорієнтувати їх на вимоги світового ринку праці).