Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем:
спеціальності та спеціалізації, освітні ступені, загальна характеристика

Напрям пов'язаний з усіма аспектами виробництва програмного забезпечення від початкових стадій створення програмних вимог і до підтримки програмної системи після введення в експлуатацію.

Кафедра навчає і випускає студентів за такими напрями підготовки та спеціальностями:

ОС «Бакалавр»:

  1. галузь знань 0501 Інформатика та обчислювальна техніка, напрям підготовки 6.050103 «Програмна інженерія», кваліфікація «Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення. Програміст системний»;
  2. галузь знань 12 «Інформаційні технології», спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення», спеціалізація «Програмна інженерія», кваліфікація «Бакалавр програмної інженерії. 3121 – Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення. 2132.2 – Програміст системний»;
  3. галузь знань 12 Інформаційні технології, спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення», спеціалізація «Комп'ютерна лінгвістика», кваліфікація «Бакалавр програмної інженерії. 3121 – Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення. 2132.2 – Програміст прикладний»;

ОС «Магістр»:

галузь знань 12 Інформаційні технології, спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення», спеціалізація «Програмне забезпечення систем», кваліфікація «Аналітик комп’ютерних систем. Адміністратор системи».