Category: Науково-методичні видання

Вступ до програмної інженеріїАвраменкоВ.С, Салапатов B.I. Вступ до програмної інженерії. Навчальний посібник. – Черкаси: ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2012. – 600 с. ISBN 978-966-353-261-5

Мета даного посібника – сформувати уявлення про професію програміста та закласти основи для придбання навичок в області обчислювальної техніки, комп’ютерних наук та програмування, розвинути професійний світогляд майбутніх програмістів та адміністраторів комп’ютерних систем, орієнтувати їх у бурхливому вирі нових ідей та технологій апаратного та програмного забезпечення, операційних систем і мов програмування.

Не дивлячись на велику кількість літератури з програмування, важко знайти підручник, який у першу чергу сприяв би розвитку навичок алгоритмізації, залишаючи на другому плані особливості конкретної мови програмування. Оскільки перші кроки програмістів-початківців – основа їх майбутніх успіхів у подальшому, то даний посібник охоплює основні поняття з інформатики та програмування, а не є довідником стосовно конструкцій мов програмування.

У посібнику розглядаються вміст основних понять програмування, історії його розвитку, початкові відомості з інформатики, основні елементи мов програмування, принципи структурного програмування та основи програмування у середовищі Turbo Pascal.

Призначено для студентів ВНЗ, які навчаються по спеціальностях за напрямами підготовки “Комп’ютерні науки”, “Програмна інженерія”, “Системний аналіз”, “Комп’ютерна інженерія”, “Інформатика та обчислювальна техніка”, для студентів інших споріднених спеціальностей, а також учнів старших класів шкіл, технікумів, коледжів з поглибленим вивченням інформатики.